OSNOVNI PODATKI

OBJAVE
ARHIV

 

 

 


OBJAVE

 

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.18

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.18

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.18

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2018

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2018

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2018

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.18

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2018

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.18

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2018

SKUPŠČINA 2018 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SKUPŠČINA 2018 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.18

SKLEPI NS Z DNE 6.7.2018

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.18

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.18

KONSOLIDIRANO REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2017

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2017

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2017

SKLEPI NS Z DNE 20.4.2018

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.18

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.18

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.18

OBVESTILO ZA JAVNOST

SKLEPI NS Z DNE 12.1.2018

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.17

OBVESTILO ZA JAVNOST

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.17

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2017

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2017

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.17

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.17

SKUPŠČINA 2017 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SKUPŠČINA 2017 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.17

SKLEPI NS Z DNE 9.6.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.17

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2016

KONSOLIDIRANO REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2016

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2016

SKLEPI NS Z DNE 26.4.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.17