M1


OSNOVNI PODATKI puscica
OBJAVE puscica
ARHIV  puscica

 

 

 


OBJAVE

 

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.09 

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.10

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2009

SKLEPI NS Z DNE 13.4.2010

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2009

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2009

LETNI DOKUMENT 2009

SKLIC SKUPŠČINE 4.6.2010

SKLIC SKUPŠČINE 4.6.2010 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 4.6.2010 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SKLIC SKUPŠČINE 4.6.2010 - SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA APRIL 2010

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.10

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 4.6.2010

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.10

SKLEPI NS Z DNE 14.6.2010

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.10

NEREVIDIRANI POLLETNI IZKAZI ZA LETO 2010

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI POLLETNI IZKAZI ZA LETO 2010

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.10

SKLEP O IMENOVANJU ČLANA NS

SKLEPI NS Z DNE 15.10.2010

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA OKTOBER 2010

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.10

SKLIC SKUPŠČINE 17.12.2010

SKLIC SKUPŠČINE 17.12.2010 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 17.12.2010 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SKLIC SKUPŠČINE 17.12.2010 - POROČILO UPRAVE

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.10

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.11

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.11

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.11

SKLEPI NS Z DNE 13.04.2011

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2010

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2010

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2010

LETNI DOKUMENT 2010                             

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.11

SKLEPI NS Z DNE 05.05.2011

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA MAJ 2011

SKLIC SKUPŠČINE 14.06.2011

SKLIC SKUPŠČINE 14.06.2011 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 14.06.2011 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SKLIC SKUPŠČINE 14.06.2011 - POROČILO UPRAVE

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.11

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 14.6.2011

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.11

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.11

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI DO 30.06.2011

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2011

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2011

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.11

SKLEPI NS Z DNE 7.9.2011

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.11

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.11

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA OKTOBER 2011

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.11

SKLEPI NS Z DNE 9.12.2011

OBVESTILO O PRODAJI DELNIC

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.11

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.12

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 29.02.12

SKLEPI NS Z DNE 4.4.2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.12

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2011

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2011

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2011

LETNI DOKUMENT 2011

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.12

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA MAJ 2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.12

SKLEPI NS Z DNE 11.6.2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.12

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2012

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2012 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2012 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.12

NOVA TOČKA DNEVNEGA REDA NA SKUPŠČINI DNE 29.08.2012

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2012

IZJAVA ZA JAVNOST DIREKTORICE DRUŽBE M1

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI DO 30.06.2012

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.12

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.12

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.12

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA NOVEMBER 2012

SKLEPI NS Z DNE 4.12.2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.12

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.13

OBVESTILO ZA JAVNOST

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.13

SKLEPI NS Z DNE 26.04.2013

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2012

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2012

LETNI DOKUMENT 2012

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.13

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA MAJ 2013

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.13

SKLEPI NS Z DNE 18.07.2013

SKLIC SKUPŠČINE 27.08.2013

SKLIC SKUPŠČINE 27.08.2013 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 27.08.2013 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2013

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2013

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.13

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 27.8.2013

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.13

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA NOVEMBER 2013

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.13

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.14

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.14

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.14

SKLEPI NS Z DNE 28.04.2014

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2013

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2013

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA MAJ 2014

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.14

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.14

SKLEPI NS Z DNE 13.06.2014

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.14

SKLIC SKUPŠČINE 25.08.2014

SKLIC SKUPŠČINE 25.08.2014 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 25.08.2014 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.14

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 25.8.2014

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2014

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2014

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.14

OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.14

PREVZEMNA PONUDBA

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA OKTOBER 2014

PREVZEMNA PONUDBA - OBVESTILO

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.14

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.14

PREVZEMNA NAMERA ZA ODKUP DELNIC ELMO NEPREMIČNINE D.D

OBJAVA NOTRANJE INFORMACIJE

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.14

SKLEP ATVP Z DNE 26.01.2015

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.15

SKLEPI NS Z DNE 23.04.2015

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2014

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2014

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE JANUAR-APRIL 2015

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.15

SKLIC SKUPŠČINE 31.08.2015

SKLIC SKUPŠČINE 31.08.2015 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 31.08.2015 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.15

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2015

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2015

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 31.8.2015

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.15

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE JULIJ-OKTOBER 2015

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.15

OBVESTILO ZA JAVNOST

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.15

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 29.02.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.16

SKLEPI NS Z DNE 15.04.2016

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2015

KONSOLIDIRANO REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2015

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2015

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE 1.1.2016-5.5.2016

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.16

SKLEPI NS Z DNE 13.07.2016

SKLIC SKUPŠČINE 17.08.2016

SKLIC SKUPŠČINE 17.08.2016 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 17.08.2016 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.16

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 17.8.2016

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.16

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2016

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2016

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2016

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.16

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.16

SKLEPI NS Z DNE 15.12.2016

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.16

POROČILO O DELOVANJU REVIZIJSKE KOMISIJE

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.01.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 28.02.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.03.17

SKLEPI NS Z DNE 26.4.2017

REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2016

KONSOLIDIRANO REVIDIRANO LETNO POROČILO ZA LETO 2016

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2016

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.04.17

SKLEPI NS Z DNE 9.6.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.05.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.06.17

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2017

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2017 - POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

SKLIC SKUPŠČINE 29.08.2017 - IZČRPNE INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.07.17

OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE Z DNE 29.8.2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.08.17

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2017

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2017

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI 2017

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.09.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.10.17

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 30.11.17

OBVESTILO ZA JAVNOST

POROČILO O SESTAVI SREDSTEV DRUŽBE NA DAN 31.12.17

SKLEPI NS Z DNE 12.1.2018